Kernwoorden

Aandachtig
Aanpassend
Aantrekkelijk
Aanwezig
Accuraat
Actief
Afwachtend
Alert
Alledaags
Ambitieus
Amusant
Analytisch
Anoniem
Artistiek
Assertief
Attent
Authentiek
Autonoom
Avontuurlijk
Barmhachtig
Bedachtzaam
Bedreven
Bedrijvig
Befaamd
Begaan
Begeerlijk
Begripvol
Beheersend
Beheerst
Behendig
Behoedzaam
Behoudend
Behulpzaam
Bekend
Bekwaam
Belangstellend
Beleefd
Benaderbaar
Bereidwillig
Bereikbaar
Beroemd
Beschaafd
Bescheiden
Beschermend
Beschikbaar
Beslissend
Betaalbaar
Betamelijk
Betekenisvol
Betoverend
Betrokken
Betrouwbaar
Bevlogen
Bevrijdend
Bewust
Bezielend
Bezitterig
Bloeiend
Bondig
Buigzaam
Capabel
Charismatisch
Chic
Communicatief
Competitief
Concurrerend
Confidentieel
Confronterend
Consequent
Controlerend
Correct
Creatief
Daadkrachtig
Dankbaar
Dapper
Degelijk
Deskundig
Deugdzaam
Dienstbaar
Diepgaand
Diepzinnig
Diplomatiek
Direct
Disciplinair
Discipline
Doelgericht
Doelmatig
Doeltreffend
Dominant
Doordringend
Doortastend
Dromerig
Duidelijk
Duurzaam
Dynamisch
Educatief
Eenheid-vormend
Eensgezind
Eenvoudig
Eerbiedig
Eerbiedvol
Eerlijk
Effectief
Efficiënt
Eigenwijs
Eigenzinnig
Elegant
Empathie
Energiek
Enthousiast
Erkennend
Ernstig
Ervaren
Essentieel
Esthetisch
Ethisch
Evenwichtig
Exclusief
Experimenterend

Explorerend
Expressief
Extravert
Familiair
Fatsoenlijk
Feitelijk
Fel
Fijngevoelig
Fijnzinnig
Flexibel
Formeel
Gastvrij
Gebalanceerd
Geborgen
Gedecideerd
Gedegen
Gedisciplineerd
Gedreven
Geduldig
Gedurfd
Geëngageerd
Geestdriftig
Geestkrachtig
Gehoorzaam
Geleerd
Geleidelijk
Gelijkvormig
Gelijkwaardig
Geloofwaardig
Gemakkelijk
Gematigd
Genezend
Geniaal
Genuanceerd
Gepassioneerd
Gepast
Geraffineerd
Gereserveerd
Gevat
Gevoelig
Gewaagd
Gewetensvol
Gezaghebbend
Gezellig
Gezond
Glorieus
Godvrezend
Godvruchtig
Goed
Goedkeurend
Goedkoop
Grappig
Groeiend
Grondig
Groots
Gul
Handelend
Handig
Handvaardig
Hard
Hardnekkig
Harmonieus
Hartelijk
Hartstochtelijk
Heerlijk
Helder
Helpend
Heus
Hevig
Hoffelijk
Hoopgevend
Hulpvaardig
Humoristisch
Idealistisch
Ijverig
Improviserend
Impulsief
Ingetogen
Initiatiefrijk
Inlevend
Innovatief
Inspirerend
Integer
Integrerend
Intelligent
Intens
Internationaal
Inventief
Invoelend
Inzet-Tonend
Inzichtelijk
Jeugdig
Juist
Kalm
Kameraadschappelijk
Kansrijk
Keuzevrijheid
Klantgericht
Klantvriendelijk
Klasse
Krachtig
Kritisch
Kuis
Kunstzinnig
Kwalitatief
Leergierig
Lef
Leiden
Leidend
Lenig
Levenslustig
Liefdadig
Liefdevol
Links
Lollig
Los
Loyaal
Luchthartig

Luisterend
Luxe
Maatschappelijk
Machtig
Makkelijk
Mededogend
Medemenselijk
Meelevend
Meesterschap
Meeverend
Meewerken
Mensgericht
Mild
Milieubewust
Moedig
Mondig
Nabij
Natuur-behoudend
Natuurlijk
Nauwgezet
Nauwkeurig
Nederig
Net
Netjes
Nieuwsgierig
Nijverig
Nuchter
Nuttig
Objectief
Observerend
Onafhankelijk
Onbaatzuchtig
Onbedorven
Onberispelijk
Ondernemend
Onderwijzend
Ongedwongen
Onpartijdig
Onstuimig
Ontdekkend
Onthechtend
Ontmoetend
Ontplooiiend
Ontspannend
Ontspanning
Ontvankelijk
Ontwikkelend
Onverdroten
Onverholen
Onvoorwaardelijk
Oordeelkundig
Open
Openhartig
Opgetogen
Opgewekt
Oplettend
Oprecht
Optimistisch
Ordelijk
Origineel
Overtuigend
Overvloedig
Participerend
Partijdig
Passief
Patriottistisch
Persoonlijk
Pionierend
Pittig
Plezierig
Plichtsbeseffend
Potentieel
Pragmatisch
Prestatiegericht
Prestigieus
Prijsbewust
Probleemoplossend
Procedureel
Productief
Professioneel
Profiterend
Punctueel
Puur
Rationeel
Realistisch
Rechtvaardig
Redelijk
Relatiegericht
Relativerend
Relaxed
Resoluut
Respecterend
Respectvol
Resultaatgericht
Rijk
Risicovol
Robuust
Ruimdenkend
Rustig
Samenwerkend
Samenzijn
Sceptisch
Schenkend
Scherpzinnig
Schoon
Serieus
Servicegericht
Simpel
Slim
Sluw
Snel
Sober
Soepel
Soeverein
Spaarzaam
Specialistisch
Speels
Spiritueel
Spontaan

Sportief
Spraakzaam
Stabiel
Stabiliserend
Standvastig
Stellig
Stijlvol
Stil
Stipt
Stoutmoedig
Streng
Strijdlustig
Structurerend
Succesvol
Sympathiek
Tactvol
Talentvol
Teamgeest
Teamspeler
Teamwerk
Technologie
Teder
Temperamentvol
Tempo
Terughoudend
Tevreden
Tijdloos
Toegankelijk
Toegeeflijk
Toegewijd
Tolerantie
Traditioneel
Transformerend
Transparant
Troostend
Trots
Trouw
Uitdagend
Uitgelaten
Uitmuntend
Uniform
Universeel
Vaardig
Vakmanschap
Vastberaden
Vasthoudend
Veeleisend
Veelzijdig
Veerkrachtig
Veilig
Veranderend
Veranderingsgericht
Verantwoordelijk
Verbaal
Verbazingwekkend
Verbeeldingskracht
Verbeterend
Verbindend
Verbonden
Verdraagzaam
Vergevend
Vergevingsgezind
Verhelderend
Vermakelijk
Vernieuwend
Verrassend
Verstandig
Vertrouwelijk
Vertrouwend
Vertrouwensvol
Verwennend
Verwonderend
Verzorgend
Vindingrijk
Virtuoos
Visionair
Vitaal
Vlijtig
Volgzaam
Volhardend
Volmaakt
Voltooiend
Voorbereid
Voorkomend
Vooruitstrevend
Voorzichtig
Vreugde
Vriendelijk
Vriendschappelijk
Vrijgevig
Vrijheid
Vrolijk
Vroom
Vurig
Waakzaam
Waarderend
Waardevol
Waardig
Weldadig
Welgemanierd
Weloverwogen
Welwillend
Wijs
Wilskrachtig
Zacht
Zachtmoedig
Zakelijk
Zeker
Zelfbeheersend
Zelfbewust
Zelfstandig
Zelfverzekerd
Zichzelf-zijn
Zingevend
Zorgeloos
Zorgvuldig
Zorgzaam
Zuinig
Zuiver

schaduw_charlotte