Cookies

Ik wil graag weten welke pagina's, hoe vaak worden bekeken. Daarom maakt deze site gebruik van Piwik en Google Analytics. Deze systemen plaatsen cookies, om bij te houden welke pagina's jij bekijkt. Ik weet niet letterlijk 'wie' jij bent, alleen wat je ip-adres is en wat eigenschappen van je browser. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan jouw naam, adres of e-mailadres. Ik gebruik twee verschillende systemen om je surfgedrag bij te houden zodat ik mijn klanten beide systemen kan laten zien, elk met hun eigen voor-en nadelen.

Ik hoef geen toestemming aan je te vragen of ik deze cookies mag plaatsen, want ze vallen binnen de richtlijnen van de cookiebepalingen van ACM.

Als je mijn Facebook-pagina liked, zal ook Facebook cookies plaatsen om te kunnen controleren wie jij bent. Zelfs als je niet lid bent van Facebook zal die club een cookie plaatsen.

Op CMS-Hulp.nl heb ik een artikel geschreven over de onzin van deze cookiebepalingen: CMS-Hulp.nl/cookiewetgeving-vrijwel-zinloos.html

Als je niet wilt dat er cookies worden geplaatst of dat bedrijven jouw surfgedrag volgens, installeer dan een cookie- of ad-blockers als:
Ghostery, Adblock, Privacybadger, Adblockplus.
Zie ook: en.wikipedia.org/Ad_blocking

Over de cookies

Het cookie SN53e4217fd8b43 is een sessie-cookie. Sessie-cookies worden door je browser van je computer verwijderd nadat je deze website verlaat. Het cookie wordt weer opnieuw aangemaakt als de website bezoekt.

De 2 cookies die beginnen met _pk worden aangemaakt door Piwik om je surfgedrag op mijn website bij te houden. De ene is weer een sessie-cookie en de andere _pk_id... blijft een jaar lang op je computer staan zodat ik weet of je een terugkerende bezoeker bent.

De cookies _ga, _gid en _gat worden door Google Analytics op je computer neer gezet, ook weer om je surfgedrag te kunnen monitoren. Deze cookies worden 2 jaar op je computer bewaard en ververst als je deze website weer bezoekt.

Privacy

De Europese wetgeving rondom persoongegevens (AVG / GDPR) gebiedt mij een uitgebreide tekst over privacy beschikbaar te stellen.

Jouw privacy in het kort

Ik ben een ZZP'er. Binnen pixelXp ben ik dus de enige die toegang heeft tot jouw persoonsgegevens. Ik ga vertrouwelijk met je gegevens om. Ik sla contactgegevens versleuteld op in mijn telefoon en (Macintosh) computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord en vingerafdruk. De gegevens worden gesynchroniseerd via iCloud, de syncronisatiedienst van Apple. Contactgegevens staan dus versleuteld op de servers van Apple.

Heb je een hosting-account bij pixelXp, dan staan hier de algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst. Voor een domeinnaamregistratie moet ik de benodigde persoonsgegevens  doorgegeven aan de registrar (Flexwebhosting & Leaseweb) en zij geven dat weer door aan SIDN (voor nl-dommeinen) of ICANN (voor oa. com-domeinnamen). 

Alle wachtwoorden staan in een aparte en extra beveiligde database (1Password). Deze versleutelde database wordt gesynchroniseerd via Dropbox. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden (tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht (lees: domeinnaam registreren) of indien ik daar wettelijk toe ben verplicht).

Ik verwijder contactgegevens zelden van m'n telefoon: als ZZP'er ben ik afhankelijk van mijn netwerk en wil contact kunnen blijven houden, ook met oude contacten. Als je wilt dat ik je persoonsgegevens wijzig of verwijder, dan kun je me even bellen of mailen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden hergebruikt, openbaar gemaakt of overgenomen op een andere website zonder medeweten en toestemming van de maker en auteurs-rechthebbende. Alle teksten en afbeeldingen zijn gemaakt of samengesteld door Koen Bakx (pixelXp) tenzij anders vermeld. Zo kunnen enkele screenshots van website-ontwerpen door anderen zijn ontworpen (in dat geval is de website door mij gerealiseerd). Ook gebruik ik soms illustratief stock-materiaal (bijvoorbeeld op de homepage), waarvan ik de rechten heb om het te mogen aanpassen. Ook het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die pixelXp aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

pixelXp kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. pixelXp niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

PixelXp sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Vragen of opmerkingen?

Indien je nog vragen mocht hebben over bovenstaande van, dan kun je contact met pixelXp opnemen.

schaduw_charlotte